Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne

Zapewniając bezpieczeństwo oraz ograniczając ryzyko zakażenia się COVID-19 wprowadziliśmy także dodatkowe procedury wewnętrzne:

  • Personel medyczny posiada dodatkowe środki zabezpieczające w postaci maseczek, fartuchów ochronnych, rękawiczek i przyłbic .
  • Przygotowaliśmy dla Państwa środki do dezynfekcji rąk.Prosimy o przybycie do przychodni w maseczce ochronnej.
  • Pacjenci korzystający z wizyty osobistej zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
  • Prosimy, aby na wizyty zgłaszać się bez osób towarzyszących lub w przypadku dzieci oraz osób niepełnosprawnych tylko z jednym opiekunem.
  • Przy zapisywaniu się na wizytę mogą Państwo zostać poproszeni o dodatkowe informacje odnośnie swojego stanu zdrowia.