Domowa Opieka Medyczna

Domowa Opieka Medyczna to program zdalnego monitoringu parametrów u pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Jednym z monitorowanych zdalnie parametrów jest poziom saturacji przy pomocy pulsoksymetrów dostarczanych pacjentom do domów.

Personel medyczny POZ po zgłoszeniu osoby z diagnozą zakażenia Covid-19 wprowadza dane pacjenta do aplikacji PulscoCare Doctor. Pacjent po zalogowaniu do aplikacji będzie miał możliwości przeprowadzenia badania z użyciem pulsoksymetru.

Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi pacjenta przez cały proces badania, które składa się z badania pulsoksymetrem i wywiadu medycznego w postaci ankiety. Wszystkie wyniki badań są przesyłane do centralnej bazy danych. Konsultanci i lekarze PZU Zdrowie monitorują wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wzywają Pogotowie Ratunkowe.

Pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej.